Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

Sveicam!

Sirsnīgi sveicam mūsu skolas kolēģi, pedagogu, klavierspēles meistaru Juriju Kasperu  65 gadu jubilejā!
Vēlam veselību, spēku un izturību.
 

Apsveicam un lepojamies!!!

 
Trīs vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi - Stella Katrīna Zakse, Markuss Bulats un Aleksa Briede ir ieguvuši atzinības III Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Lauku sadzīves aina ".
Paldies skolotājai Ingūnai Lindei par ieguldīto darbu!
 
Konkursam kopā tika iesniegti 1087 darbi no 3 valstīm dažādās kategorijās:
Gleznošana 687 darbi;
Grafika 304 darbi;
Datorgrafika 57 darbi;
Fotogrāfija 39
 
Darbu izvērtēšana notika 24.septembrī.
Konkursa noslēgums un laureātu apbalvošana notiks 29.oktobrī
Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzejā Jelgavā,Akadēmijas ielā 10.