Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 8.jpg
 • 09.jpg

Izmaiņas nodarbību laikos!

Saskaņā ar MK noteikumu nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5.punktu un Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas direktores rīkojumu Nr. D-8/20 profesionālās ievirzes izglītības programmā mūzika un māksla no š.g. 17.oktobra līdz 6.novembrim tiek noteikta sekojoša mācību procesa organizēšana:

 

MŪZIKĀ

 • Individuālās nodarbības turpinās klātienē visiem izglītojamajiem.
 • Mūzikas teorijas nodarbības turpinās klātienē 1.- 6.klašu audzēkņiem.
 • Mūzikas teorijas nodarbības turpinās attālināti 7.- 8.klašu audzēkņiem.

 MĀKSLĀ

 • 1., 2., 3., 4., 5.kursi mācību procesu turpina klātienē.
 • 6.kurss  mācību procesu turpina attālināti.

Mācību stundas notiks pēc individuāli sastādīta darba plāna, atbilstoši vispārizglītojošās skolas klašu dalījumam, kas tiks nosūtīts katram individuāli e klases e pastā.

 

Lai ierobežotu pulcēšanos skolas vestibilā,

lūgums audzēkņiem uz stundu ierasties savā laikā un skolas telpas atstāt uzreiz pēc nodarbībām!

Būsim saprotoši un atbalstīsim viens otru...Lai mums visiem laba veselība!!!

Rudens brīvlaiks!

No 19.oktobra līdz 23.oktobrim Rudens brīvlaiks!

Lieliska iespēja doties apskatīt Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas skolotājas Ingūnas Lindes gleznu izstādi.