Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

Apsveicam!

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi ir saņēmuši godalgas piedaloties XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas konkursā“Trejdegsnis”/”Triple Sun”.

Pateicamies skolotājai Ingūnai Lindei par ieguldīto darbu!

No saņemtajiem ~500 darbiem Rīgas Rātsnamā izstādē no10.01.- 30.01. tika izstādīti 220 bērnu jauniešu mākslas darbi,starp kuriem bija arī Inčukalna novada Mūzikas un mākslas audzēkņu darbi.   

     

 Vairāk sk. fotogalerijā

                             

 

 

 

Apsveicam!

Apsveicam Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņus ar veiksmīgu piedalīšanos Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas pūšaminstrumentu spēle - audzēkņu valsts konkursa II kārtā,kas notika Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā.

Paldies par ieguldīto darbu pedagogiem Rasai Melngalvei, Ritvaram Briljonokam, Jānim Raslavam, Kasparam Puikevicam Puikevskim un koncertmeistariem Ievai Kikustei un Jurijam Kasperam!