Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

"Pirmklasnieki nāk"!

 19.februāra pēcpusdienā Inčukalna pamatskolas zālē izskanēja brīnišķīgs koncerts „Pirmklasnieki nāk!”, kurā muzicēja Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pirmās klases audzēkņi  un pirmsskolas sagatavošanas grupas ansamblis „Mazie cinīši”.
Koncertā piedalījās jaunie mākslinieki no klavierspēles, vijolspēles, akordeona spēles, pūšaminstrumentu, ģitāras spēles klasēm.
Klausītājiem un pasākuma dalībniekiem bija iespēja ielūkoties mūzikas karaļvalsts dzīvē!
Zālē valdīja prieks un pozitīva gaisotne.  

Paldies vecākiem par atbalstu un pedagogiem par ieguldīto darbu!

Aktuālo notikumu apskats!

                  Jaunais 2020. gads Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā iesācies veiksmīgi, skanīgi un rosīgi. Kā jau katru gadu janvārī, mūzikas nodaļas audzēkņi dodas uz Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu rīkotu valsts konkursu. Šogad konkursā piedalījās akordeona un ģitāras spēles klases audzēkņi.

                23.februārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursa II kārta.
Mūsu skolu pārstāvēja 2.klases audzēknis Edgars Garančs, kurš ieguva 3.vietu un 5.klases audzēkne Sofija Garanča, kura saņēma atzinību par piedalīšanos konkursā.

                30.janvārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas koncertzālē notika Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēleaudzēkņiem. No mūsu skolas piedalījās 3 audzēkņi - 3. klases audzēkņi Harijs Jānis Reklaitis un Fjodors Semenecs, vecāko klašu grupu pārstāvēja 6.klases audzēknis Maksims Kindračuks. Visi trīs dalībnieki saņēma pateicības.

                11.februārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā notika klavierspēles  audzēkņu koncerts-festivāls un pedagogu metodiskā apspriede. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 8.klases audzēkne Marija Stepanova.
                Paldies pedagogiem Svetlanai Šalajevai, Gintim Kalniņam, Andrejam Orlovam un Jurijam Kasperam par ieguldīto darbu!

               Janvāra, februāra un marta mēnesī skolā visās specialitātēs norisinās mācību koncerti tehniskās ieskaites, kā arī notiek radoša gatavošanās Valsts konkursam Vizuāli plastiskajā mākslā.

15.februārī gaidīsim klausītājus uz Inčukalna novada Pūtēju orķestra un koru mūzikas koncertu Inčukalna Tautas namā.

19.februārī Inčukalna pamatskolas zālē visi tiek mīļi gaidīti uz mūsu pašu mazāko audzēkņu un nu jau par tradīciju kļuvušo pasākumu „Pirmklasnieki nāk!

8.martā Vangažu kultūras namā tiks atklāta sieviešu dienai veltīta Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas Vangažu audzēkņu darbu izstāde.

9.martā mūsu skolas puiši ielūdz visus uz „Zēnu koncertu” Vangažu kultūras namā.

                                                                        LAI SKANĪGS UN KRĀSAINS PAVASARIS!

 Informāciju sagatavoja: IMMS direktore Ieva Kikuste

Izglītības metodiķe mūzikā Līga Vasiļjeva