Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 8.jpg
  • 09.jpg

Valsts svētku pasākumi!

Lepojamies!

Tuvojoties Latvijas valsts svētkiem, 15. novembrī pl.18.00 Vangažu Kultūras namā un 16. novembrī pl. 14.00 Inčukalna Tautas namā tiks sveikti 2019.gada Inčukalna novada Goda novadnieki un atzinības balvu ieguvēji izglītībā, sportā, sabiedriskajā darbā un kultūrā.

2019.gada Goda novadnieka tituls piešķirts klavierspēles pedagogam, pianistam un brīnišķigam mūziķim Jurijam Kasperam.

Novadnieku atzinības balva tiks pasniegta vizuāli plastiskās mākslas skolotājai, māksliniecei Ingūnai Lindei un gada atzinība sabiedriskajā darbībā diriģentam, skolotājam Vitalim Kikustam.

Lepojamies ar Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas pedagogu augsto novērtējumu!